Om NCP X-AIONS

NCP X-AIONS: New Cosmic Paradigm med Advanced Institute of Ontological Principles and New Science, är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, vars verksamhet är helt fristående och självständig.

Verksamhetens syfte är att informera om den Kosmiska Världsbilden baserad på
Martinus Kosmologi samt att forska inom dess Ontologi och presentera Ny Vetenskap
– En Ny Verklighetsförståelse – Ett Nytt Paradigm

NCP X-AIONS representerar den gren* av Martinus Kosmologi som bygger broar till traditionell vetenskap med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten – samt svarar till behovet av en ny världsbild och djupare verklighetsförståelse. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens/PBJs omfattande arbete och litteratur. PBJ, tidigare elev och samarbetspartner till den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen (1890-1981).
* mer information nedan under avsnittet ”Kort om De Två Grenarna”.

Bakgrunden till och syftet med NCP X-AIONS är att fortsätta PBJs arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med PBJ som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS.

The X-Research Project – NCP X-AIONS presenterar X-Strukturen
X-Strukturen; signalementet för och analysen av allt Liv enligt Martinus Kosmologi
X-Strukturen beskriver Existensens basala Natur och Livets Odödlighet
The Cosmic Worldview – Ontology of Consciousness and Reality

NCP X-AIONS The X-Structure - X-Research Project

Kort om De Två Grenarna

Martinus Kosmologi kännetecknas uppenbart av två huvudriktningar eller ”grenar”, talande till människors olika behov och preferenser.

På sin ålders höst samlade Martinus hela sin produktion under samlingsnamnet ”Tredje Testamentet”. Detta verk ser vid första anblicken ut att rikta sig främst till den religiöst sökande människan och ger religionernas innehåll logiska förklaringar. Denna gren ger en intellektualisering av religionernas läror, med utgångspunkt från kristendomen. (Det föll sig naturligt för Martinus att i hög grad relatera sin kosmiska kunskap till kristendomen, då dess kulturtradition utgjorde ett helt dominerande inslag i hans bakgrund och uppväxt under sekelskiftet 1800-1900 tal.) Denna gren representeras framför allt av Martinus Institut i Köpenhamn som också fokuserar på att säkra, förvalta och tillhandahålla Martinus omfattande produktion.

Den andra grenen representeras av Per Bruus-Jensen och NCP X-AIONS och fokuserar på Ontologin i den Kosmiska Världsbilden och bygger broar till traditionell vetenskap. Martinus lade grunden till denna gren i sitt eget arbete och vidare genom sin speciella undervisning till Per Bruus-Jensen och uppdraget han fick att precisera, systematisera och utveckla Martinus unika intuitiva kunskap för att möta modern vetenskap i strävan efter att bidra till utvecklingen av en alltomfattande Kosmisk Vetenskap med tillhörande helhetssyn.

Tilläggas kan att många inspireras av båda grenarna. De kompletterar varandra och hjälper oss i vår utveckling från ”tro och okunnighet” till ”vetande och insikt” – och därmed också från egoism till altruism.

Ett Nytt Paradigm

Den Kosmiska Världsbilden öppnar dörrar till En Större Verklighet och ger oss svar på många av våra stora olösta gåtor – exempelvis vad Liv, Död, Medvetande, Energi och Materia etc. egentligen är. I takt med en ökad förståelse och medvetenhet om Livet och Verkligheten, kommer vi successivt att kunna skapa en bättre värld, där samhället genomsyras av sant humanistiska värden. Egoistiskt och kortsiktigt materialistiskt handlande ersätts av ett agerande baserat på humanism och altruism. Vi kommer att leva i harmoni och samklang med naturen och Jorden, samtidigt som vi upptäcker ett levande och oändligt Kosmos.

Trots alla kriser, katastrofer och konflikter på olika plan, befinner sig mänskligheten i en expansiv och mycket positiv utvecklingsfas. Vi står inför ett paradigmskifte; från en materialistisk, mekanistisk världsbild enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr – till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är oändligt och levande, och där livet i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande universellt medvetande. Ett Nytt Kosmiskt Paradigm innebärande en större medvetenhet och därmed en Ny Tid …

Support, Gåvor, Donationer

Verksamheten är beroende av bidrag i form av ekonomiskt tillskott, arbete m.m. Du som på något sätt vill göra en insats här, är Varmt Välkommen att ta kontakt: Kontakta NCP X-AIONS. Gåvor och Donationer mottages Tacksamt, se: Support & Gåvor.

Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners

Vi samarbetar internationellt med forskare inom olika områden. På grund av rådande känsliga läge inom universitets- och forskarvärlden skyddar vi självfallet deras identitet om så önskas. Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners.

NCP X-AIONS & The X-Research Project genom:

Arnold Therner NCP X-AIONS

Arnold Therner
NCP X-AIONS
Grundare (1947-2018)

Nike Therner NCP X-AIONS

Nike Therner
NCP X-AIONS
Grundare, Projektledare

Steen Löth NCP X-AIONS

Steen Löth
NCP X-AIONS
Grundare, Projektledare

Birgitta Therner NCP X-AIONS

Birgitta Therner
NCP X-AIONS
Grundare, Donator

Samarbetspartners:

Alex Riel

Alex Riel

Peter Fenwick

Peter Fenwick

Pim van Lommel

Pim van Lommel

Leif Pettersson

Leif Pettersson

Andrea Möllenkvist

Andrea Möllenkvist

Eskild Kjær-Madsen

Eskild Kjær-Madsen

Lars Palerius

Lars Palerius

Lucie Minne

Lucie Minne

Pernilla Rosell

Pernilla Rosell

Gustaf Ullman

Gustaf Ullman

Lothar Schafer

Lothar Schafer

Dean Radin

Dean Radin

A K Mukhopadhyay

A.K. Mukhopadhyay

Stephen Brock Schafer

Stephen Brock Schafer

James Travell

James Travell

Renée Edlund

Renée Edlund