• Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything - The Fundamental Energy Theory - FET

  Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory – FET

  169 SEK 269 SEK

  A completely New Understanding of Reality! Presenting FET, a new model that meets physicists’ criteria for what they term ‘The Theory of Everything’ and provides answers to many unsolved mysteries of physics. FET describes the qualitative vacuum energies, the ‘Fundamental Energies’ in the zero-point filed underlying and constituting the entire physical world, explaining dark matter, dark energy, particles, mass, Higgs field, gravity, space-time and much more. Leif Pettersson presents a groundbreaking and very exciting material with theories based on the intuitive knowledge contained in Martinus Cosmology. These theories demonstrate a new model, ‘The Fundamental Energy Theory – FET’, that without any contradiction unifies the four fundamental forces of nature, and in fact gives us ‘The Theory of Everything’!

 • Bevidsthedens Evolution; Menneskets meningsudvikling og nye forening med Kosmos

  195 SEK

  Bogen omhandler menneskehedens bevidsthedsudvikling, hvor intuitionsfilosofen Martinus’ arbejde (”Martinus Kosmologi”) spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt om forholdet mellem sjæl, biologi og kvantefysik. Vi står på tærsklen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at gennemgribende forandre mennesker og samfund. Forskning viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling. Vi nærmer os et nyt spirituelt erkendelsesniveau, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Bogen belyser også ny spændende forskning inden for epigenetik, kvantefysik, kvantebiologi, biologi, parapsykologi med flere fagområder.

 • Noetisk Naturfilosofi: Ånd i naturen

  185 SEK

  Beskriver Vestens syn på ånd og natur, som det har udviklet sig gennem mere end 2000 år, inkl. en opsummering af intuitionsfilosoffen Martinus’ noetiske naturfilosofi. Vi ¬følger de noetiske naturfilosoffer, som argumenterer for, at ånd og natur er forbundet på tværs af tid og rum, hvormed alt i ¬naturen er levende. Den fornyede interesse for noetiske naturfilosofier skyldes forskningsresultater fra bl.a. bevidsthedsforskningen, evolutionsbiologien og kvantefysikken, hvilket har medført en tværfaglig interesse for et paradigmeskift i videnskaberne. Dette skaber behovet for at nytænke forholdet mellem erkendelse og natur. Erkendelse af ånd i naturen, global sameksistens og klimaudfordringen er tæt forbundet, og at det er nødvendigt at knytte disse tre områder sammen med henblik på, at de hver især kan løses.