• SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  215 SEK

  Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus, beskriver deras samarbete och kontakt i vardagen. Ger en bred och intressant skildring av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet, kompletterat med många unika fotografier. Boken utgör en fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi kallar “döden” just innebär att livet fortsätter en tid i en annan dimension, fram till nästa fysiska inkarnation…

 • LIVET och det slutna rummet

  LIVET och det slutna rummet

  248 SEK

  Handlar om livets mening, belyser människans utveckling inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, hur vi formar vårt öde samt hur evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en Större Verklighet och allt får en djupare mening. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp, även teodicé-problematiken får sin lösning – samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett ”slutet rum”, där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den …

 • Projekt LIV : om utvecklingen

  Projekt LIV : om utvecklingen

  165 SEK

  Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsfilosofen och mystikern Martinus’ analyser av begreppet Liv. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Belyser också vår existens och odödlighet. Vi får bl.a. följa vad som händer efter det vi kallar ”döden”; hur vi lever vidare i den parafysiska världen och hur vi sedan via reinkarnation återvänder till den fysiska tillvaron, samt hur vi tar med oss våra färdigheter från liv till liv. Boken ger en kortfattad och relativt lättläst orienterande introduktion till Martinus Kosmologi och centrala delar av den Kosmiska Världsbildens ontologi.