• Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

    Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

    195 SEK

    Mennesket befinder sig netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. En helt ny type menneske kommer til syne. Bogen belyser, hvorledes dette går til og forklarer den såkaldet polforvandlingen, samt hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; dvs. vor deltagelse i evolutionsprocessen fra dyr til “færdigt menneske”. Begrebet seksualitet får et helt nyt indhold og en tilsvarende ny betydning, som hjælper os til på et langt dybere plan at forstå os selv, vor seksualitet og den udviklingsfase, vi netop gennemgår.