• Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

    Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

    125 SEK

    Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed – introduktion til et Kosmisk Paradigme.

    Mennesket og Livsmysteriet giver en relativt kort og overskuelig introduktion til det kosmiske verdensbillede med fokus på selve “livsmysteriet”. Dvs. spørgsmålet om, hvad livet egentlig er – noget, mennesket har funderet over til alle tider, og som det endnu ikke er lykkedes for selv naturvidenskaben at forklare. Her beskrives eksempelvis jordkloden som et levende væsen med egen makrokosmisk tidsfornemmelse, og i samme forbindelse præsenteres et fascinerende evolutionsperspektiv, hvor menneskelig tidsfornemmelse sammenholdes med global tidsfornemmelse.