• LIVET og det lukkede rum

    LIVET og det lukkede rum

    248 SEK

     

    Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling – inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til både religion og videnskab; vi møder en Større Virkelighed; alt får en dybere mening. Bogen giver en intellektualisering af religionen; forklarer meget af symbolikken i de gamle myter og lancerer et nyt Gudsbegreb, teodicé-problematikken får også sin løsning – samtidig med at den kompletterer dagens naturvidenskab. Vort nuværende udviklingstrin kan lignes ved, at vi befinder os i et “lukket rum”, hvor vi endnu ikke kan se den større virkelighed udenfor rummets vægge, men vi begynder at ane den…