• Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

    Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

    295 SEK

    Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om “the Meeting between Science and Spirituality” – et møde, der illustreres her.  Alex Riel giver en bred indføring i en række områder inden for bl.a. fysik, evolution, bevidsthed, psykologi, parapsykologi – sidstnævnte med spændende detailbelysning af eksempelvis reinkarnation, nær-døden-oplevelser, udødelighedserkendelse, bevidsthedsforskning, og videre om ‘materiens illusion’ og det såkaldte tomrum, det dynamiske kvantevakuum, begreberne materielt/immaterielt, den spiralprægede evolution m.m. …