• Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

    Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

    395 SEK

    En dybtgående og koncentreret præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede – Et Nyt Paradigme. Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed. Beskriver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Et nyt evolutionært perspektiv præsenteres også, der beskriver en konstant fornyelse og udvikling for alle livsenheder – en evig bevidsthedsevolution på alle niveauer. Forklarer hvorledes vi selv og alt andet levende overlever det, vi kalder “døden”, reinkarnationsprincipet mm og belyser udviklingen gennem det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner. Besvarer de fundamentale eksistentielle spørgsmål.