• Projekt LIV : om utvecklingen

    Projekt LIV : om utvecklingen

    165 SEK

    Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsfilosofen och mystikern Martinus’ analyser av begreppet Liv. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Belyser också vår existens och odödlighet. Vi får bl.a. följa vad som händer efter det vi kallar ”döden”; hur vi lever vidare i den parafysiska världen och hur vi sedan via reinkarnation återvänder till den fysiska tillvaron, samt hur vi tar med oss våra färdigheter från liv till liv. Boken ger en kortfattad och relativt lättläst orienterande introduktion till Martinus Kosmologi och centrala delar av den Kosmiska Världsbildens ontologi.