• Mennesket og den skjulte GUD

    Mennesket og den skjulte GUD

    275 SEK

    Præsenterer et dybdeborende billede af gudsbegrebet i det Kosmiske Paradigme. Vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får i kort form en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. Kaster et helt nyt lys over religionerne og deres funktion i evolutionsprocessen, inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb, og besvarende de store eksistentielle spørgsmål. Hjælper os at forstå virkeligheden bedre; det vil bl.a. sige tilværelsens lovbundethed, årsag og virkning, konsekvenser og sammenhæng – inkl. hvordan vi påvirker vort liv og vor skæbne osv.