• Det Kosmiske Gudsbegreb

    Det Kosmiske Gudsbegreb

    135 SEK

    Formidler i essayform et nyt, sammenhængende intellektualiseret syn på gudsbegrebet. “Gud” som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet – det uendelige multidimensionale Kosmos. Vi møder en altomfattende bevidsthed, en uendelig helhed, som vi alle er udødelige dele af. Bogen taler til både naturvidenskaben, religionerne og det enkelte menneske i hverdagen. I korte selvstændige tekster fremsættes tankevækkende argumenter, som via refleksioner over bl.a. “hjernebegrebet” afviser den materialistiske ateisme. I Det Kosmiske Gudsbegreb påvises at både Gud og vor livsoplevelse eksisterer uafhængigt af vor fysiske hjerne, og forudsætningerne herfor – inkl. de grundlæggende strukturer bag dette – præsenteres kortfattet. Det s.k. Teodicé-problem får også en løsning.