• Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  295 SEK

  Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om “the Meeting between Science and Spirituality” – et møde, der illustreres her.  Alex Riel giver en bred indføring i en række områder inden for bl.a. fysik, evolution, bevidsthed, psykologi, parapsykologi – sidstnævnte med spændende detailbelysning af eksempelvis reinkarnation, nær-døden-oplevelser, udødelighedserkendelse, bevidsthedsforskning, og videre om ‘materiens illusion’ og det såkaldte tomrum, det dynamiske kvantevakuum, begreberne materielt/immaterielt, den spiralprægede evolution m.m. …

 • LIVET och det slutna rummet

  LIVET och det slutna rummet

  248 SEK

  Handlar om livets mening, belyser människans utveckling inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, hur vi formar vårt öde samt hur evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en Större Verklighet och allt får en djupare mening. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp, även teodicé-problematiken får sin lösning – samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett ”slutet rum”, där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den …