• En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

    En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

    98 SEK

    Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Rejsen gennom ”Mayas slør” og den såkaldte materielle illusion, illustrerer også et fascinerende møde mellem “Science and Spirituality”. Vi møder “det immaterielle Noget”, der er nærværende i alt, og konfronteres i samme forbindelse med en større virkelighed i både vor egen og hele tilværelsens inderste kerne og opbygning. Bogen giver svar på dybe eksistentielle spørgsmål med koblinger til bl.a. den moderne fysik. Belyser begreben fysisk, parafysisk, materiell og immateriell. Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte.