• Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything - The Fundamental Energy Theory - FET

  Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory – FET

  169 SEK 269 SEK

  A completely New Understanding of Reality! Presenting FET, a new model that meets physicists’ criteria for what they term ‘The Theory of Everything’ and provides answers to many unsolved mysteries of physics. FET describes the qualitative vacuum energies, the ‘Fundamental Energies’ in the zero-point filed underlying and constituting the entire physical world, explaining dark matter, dark energy, particles, mass, Higgs field, gravity, space-time and much more. Leif Pettersson presents a groundbreaking and very exciting material with theories based on the intuitive knowledge contained in Martinus Cosmology. These theories demonstrate a new model, ‘The Fundamental Energy Theory – FET’, that without any contradiction unifies the four fundamental forces of nature, and in fact gives us ‘The Theory of Everything’!

 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  245 SEK

  Naturvidenskabens teorier om, at livet spontant er opstået ud af materien samt at evolutionen er tilfældig – disse teorier befinder sig i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsbegavelsen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et veldisponeret og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende kosmisk bevidsthed.  Projekt LIV formidler en dyb indføring i centrale dele af de erkendelsesmæssige aspekter i Det Kosmiske Verdensbillede. Livet påvises som evigt for den enkelte og former sig for alle levende væsener som en rytmisk organisme- og bevidsthedsevolution mod stadig højere former for livsudfoldelse. Belyser det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner og teleostaterne, dvs det evolutionære funktionskomplex, der er afgørende for alle levende væseners udvikling.